Název projektu pro operaci 4.2.1:
Masná výroba
Název operace 4.2.1.:
Zpracování a zavádění na trh zemědělských produktů
Hlavní cíle:
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů. Vývoj a zavádění inovací.
Popis projektu:
Předmětem projektu byl nákup 2 ks skříní pro zrání a sušení masných výrobků, šokeru tj. přístroje na rychlé zmražení nebo zchlazení, listové půlící pily do porážky včetně balanceru a brusky na nože.
Výsledky projektu:
Rozšíření sortimentu výrobků.
Prodloužení trvanlivosti výrobků.
Snížení fyzicky namáhavé práce.
Zlepšení kvality výrobků.
Zlepšení uchovávání surovin, popřípadě výrobků.
Snížení nákladů.
Zlepšení pracovních podmínek.